BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

1234

Active member
Chúng ta luôn biết và cảm nhận rằng chúng ta vẫn hằng luôn ở bên Trời . Và Trời vẫn hằng hiện hữu trong ta ! Ấy vậy mà có đôi lúc chúng ta mãi mê rong duổi chạy theo trần hồng đầy thúc cảnh - hôn trầm - đắng cay ! Chúng hoặc giả là vô tình quên bén đi hoặc không có cơ hội cho mình - có dịp để nghe thấy đặng tiếng Trời ! để hiểu , để cảm nhận được lòng Trời trong ta ( mỗi mỗi trong chúng ta )
Ấy vậy mà đệ mạo muội lấy đó tạm làm tên đặt cho chủ đề vậy ! ( rất mong rằng chư H.T.Đ.M hoan hỹ cho )


Bên Trời chẳng tỏ đặng lòng Trời !

Coi coi trong cõi trần hồng
Coi mà - coi đã tỏ tường gì chưa ?
Thở than ! cất tiếng oán cay .
Nhưng tay thì lại ... xiết luôn nẻo về !
Than thân - trách Đạo - đỗ Đời
Nhưng chưa hề biết - Đạo - Đời , sao than ?
Tìm người để : Trút cơn đau !
Mà đâu dè biết : Người đau hơn mình ?
Biết Đời : Toan tính - tài tình
Nhưng đâu dè biết : Trời còn tinh hơn !
Trời là : Tiếng dội tự tâm
Trời là : Đạo lý luân lưu của mình !
Trông nhìn chẳng tỏ Trời ni ?
Trông nhìn - cho kỹ sẽ tường ai ơi !
Để không : Đành đoạn - âu sầu .
Để không còn : Cất tiếng than trong Đời
Than Đời nào dám ... trách thân ?
Vì thân mãi mãi đúng mà ... chẳng sai ?
Bỡi đời - lầm lỡ u mê !
Bỡi tâm lu tối - tối rồi ... ngu luôn !
Tại ngu : Thân mới bãi bừa .
Tại ngu : Thân mới ... ruổi dong tận cùng !
Chốt then - lu tối : Do mình .
Không theo đạo lý - không nhìn bổn tâm .
Cuộc đời ô uế con ơi !
Cuộc đời lắm thứ : đắm mê lỡ lầm .
Không nên để lỏng Thân - Tâm
Theo mau đạo lý - chớ đừng ... bãi buôi .
Ngày nào tịnh đắc kim thân
Cũng không dám để bãi buôi con à !
Thôi thì đôi ý truyền - trao
Nghe xong - nghiệm kỹ lời lành trao nhau .
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Đã tu thì vững trong tâm
Chớ có làng chàng bõ phí công tu
Đường đi qua chặng gai chông
Nhưng tâm kiên cố - bồ đề ở bên
Thảo CHA - kỉnh MẸ làm đầu
Tôn thờ cho trọn đạo mà mới ngay
TA thì con chớ tôn thờ !
Vì TA là ĐẤNG CHA lành của THIÊN
Tạo thiên lập địa CÀN - KHÔN
Sinh linh vạn lọai đều nằm tay TA
Đạo - Đời khó tách khó rời
Đời không có Đạo thì đời tan hoang
Đạo không có tướng - có hình
Đời là : bóng - ảnh hiện từ Đạo ra
Chớ phân Đời - Đạo hai ngôi
Vì trong Đời : Đạo có rồi con ôi !
Trong Đời lắm thứ :buồn nôn !
Vì trong Đời có : quá nhiều thằng điên
Tưởng rằng nó : tỉnh hơn người !
Hóa ra thằng đó là : thằng mê Tâm !
Thôi ! con chớ khá biện phân
Biện phân - phân biện, biện rồi ... lại phân !
Chớ nên bõ phí thời gian
Thời gian quá ngắn, thời giờ còn đâu !?
Tu thì : con chớ biện phân
Tu cho đúng nẻo đường lành con đi
Thấp cao ! chớ kể vị ngôi
Đồng đi ! đồng bước, đồng về quê CHA
Chớ nên sớm nắng chiều mưa !
Để Tâm lui sụt , lui ngày quy cung
CHA thì rất nhớ các con
Nhưng con phải ráng để gần với CHA
HUYỀN CÂN con của HUYỀN THIÊN
NGỌC kia là NGỌC của THẦY - của CHA
Chớ đem NGỌC đối với Đời
NGỌC kia ! con giữ - con gìn trong TÂM
NGỌC CHA , con giủa - con mài
Chớ nên lơ lãng để mờ con ôi !
Đường TU chẳng có ai hay !
Đạo thì chẳng có Thấp - Cao - Sang - Hèn
Thôi nay TA có chút lời khuyên
Cho con để dạ - ghi lòng lời TA
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Ngựa thì phóng chạy - bay nhanh

Gặp con tuấn mã đáo đầu quy cung

Yên, cương móng sắt đủ đầy

Chờ ông Chủ tới, ngựa thì phi bay !

Đường xa vó ngựa tung bay !

Mong sao ! Ngựa sớm đáo hồi triều ca

Chập chùng đồi núi sương mây

Vó câu cất bước dọ đường đài quy

Chiều tàn , xế bóng điểm hồi

Dò theo dấu tích, lần màn sương đêm

Tớ - Thầy ẩn bóng đêm tàn

Chờ cho hừng sáng, trời đà hừng đông !

Dò đường rảo bước sơn khê !

Chông gai, vực hố trèo đèo đêm đông !

Đi trên vạn nẻo đường đời

Thấm mùi sương gió, dạn dày xác thân !

Cần chuyên, khó nhọc chớ nao !

Gian nan chớ nản để ngày đài quy

Triều ca trước mắt đó rồi !

Anh tài hào sĩ rộn ràng triều ca !

Triều ca đón rước kẻ hiền

Anh tài hào sĩ từ miền đông đô

Từ miền sơn cước xa xôi !

Từ miền đồng hạ hay miền cao nguyên

Hùng anh,hội tụ tương phùng !

Triều ca sắc chỉ định đà thuởng phong

Ngựa kia ! Chỉ biết tìm Thầy

Chờ ông Chủ cả ! Chờ ngày đài quy.
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Cơm ăn - chớ có : bõ đi
Thuốc thì ta uống chớ đừng : bõ qua !
Áo thì ta : Mặc ngoài thân .
Còn Tâm thì giữ : Trong lòng ... nhớ chưa ?
Trần lao thì : lắm oan khiêng .
Trần hồng thì : lắm oan gia - oán tình .

Trên đường tu tập : Công phu
Có nhiều khúc mắc con đừng : bận tâm
Bụi trần thì : có rất nhiều
Bỡi trong thế tục : Có nhiều phàm phu .
Đạo thì thường Tịnh và Thanh
Đạo thì : Thanh - Tịnh trong ngoài đó con !

Hễ ai ! bõ được Tánh Phàm .
Thì được : Chứng đắc trong hàng Thánh Nhơn .
Vô - ra trong chốn trần hồng .
Để cho thấy được : Tánh - Tâm con người .
Được vui - có được mấy ai ?
Được buồn thì thấy : Ôi thôi ... quá chừng !

Tại trần : Sống được bao năm ?
Hay là nhiều lắm - thì là ... Trăm Năm ?
Tu cho qua hết kiếp người .
Tu cho qua khỏi : Cảnh đời đão điên .
Lần theo dấu vết : Thánh - Tiên .
Lần theo dấu vết : Thấy đường để đi !

Lòng son con phải khắc ghi .
Công , Ơn Cha - Mẹ dắt con trở về !
Trong lòng con phải : Khắc ghi .
Lời Thầy đã dạy cho con lúc nào !
Biên ra vạn điển thiên thơ
Biên ra con chép - khó mà ... hết đâu !

Tùng Tâm - tùng tánh thọ Thầy
Tùng tâm - tùng tánh thọ Thầy : Tu Tiên .
Thiên Tôn - toàn tánh tại tâm
Tâm toàn - tự tánh - tự toàn tại tâm
Thiên Tôn tề tựu tâm toàn
Thiên Tôn tề tựu tánh toàn tại ... Tâm
Thuyền từ - tế tác tại ... Tâm .
Tại Tâm tự tác - thuyền từ tế Tâm
Thanh thanh- tịnh tịnh trong Tâm
Trong Tâm Thanh Tịnh thấy Tình tự ... Tiêu !
Tình trường Thầy thấy : Tan thương
Tình theo : ta tử - tình tùng : ta tiêu !
Tu Tâm - tồn tánh tại ... Tâm .
Tâm ta Thanh Tịnh - Thánh toàn tại Tâm
Thôi ta thấy tánh tại Tâm
Tự Tâm ta tự - tự toàn - tự Tu .<!-- Signature -->
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3> </FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Lòng Người Khó Biết Như Là Mò Kim</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Tình Đời Bạc Bẽo Như Là Sương Mai</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Con Không Biết Tỏ ,Biết Tường</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Thì Con Hãy Nhớ Những Lời Thầy Khuyên</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Thầy Cho Con Một Chữ Tu</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=3>Tu Sao Cho Tới Huỳnh Đài</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=3>Tu Sao Cho Được Liên Đài Trổ Bông</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=3>Tu Sao Cho Có Bảng Vàng</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=3>Tu Sao Cho Có Mặt Kỳ Long Hoa</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=3>Sen Vàng Đã Nở Trong Ao</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#006600 size=4><U>Liên Hoa - Chín Phẩm - Thượng Đài - Quy Cung</U></FONT></strong></P>
 

1234

Active member
Ngoài đồng cỏ cháy đầy đồng
Vì khô thiếu nước cỏ đâu sống nào !
Lòng người cũng tựa đồng khô
Khô tình - khô tánh , khô từ ... trong tâm .
Bỡi tâm thiếu Đức chẳng bồi .
Đức kia ! tựa nước - tưới đồng cỏ khô .
Đồng khô biết cỏ nào sanh ?
Hay là chỉ biết còn đồng cỏ khô !
Lỡ chân - lỡ tới đồng khô .
Có ai - còn thích cỏ khô không nào ?
Sương đêm có được bao đêm ?
Hay trời héo hắt - sương thì ... lạnh tanh ! ?
Cỏ khô - úa nắng gần ... tàn !
Còn khô hơn cả : Củi phơi đem dùng .
Tình người đành đoạn tánh người .
Tình không có tánh - như cây sắp tàn .
Tánh là tánh Đức con người .
Đức kia đã có thì lo sợ gì ?
Đức làm rúng động Càn - Khôn
Đức làm thiên hạ - người người được vui !
Đức thì : Không thể Bán - Mua .
Đức con đã có ! vậy thời An Tâm .
Đức là Đạo Hạnh của người
Đạo kia - Đức nọ ! tựa bầu Âm - Dương .
Làm người con chớ : Âu lo !
Đức con đã có - không tiền thì ... thôi !
Đức kia ! mà biết đắp bồi .
Thì trông là tựa như : Trời tiết Xuân .
Mùa Xuân : Hoa - Cỏ tươi xinh .
Ngạt ngào sắc thắm - hữu tình trời Xuân !
Tâm con bền bĩ - đắp bồi .
Bồi cho : Đức - Đạo ngày ngày thêm tăng !
Đạo nào ! Đạo chẳng Đức đâu !
Đạo nào ! là Đạo Đức đem bõ ngoài ?
Đức thì : Dễ bõ - khó bồi .
Bồi trăm ngàn kiếp ! bồi hoài đó con .
Đạo Trời bất nghị - bất đàm
Đạo Trời chỉ lấy Đức đem ra dùng !
Dùng hoài - dụng mãi vẫn ... còn !
Đức đâu có cạn - có mòn gì đâu .
Đức là Ô - thước để đo .
Ô kia - thước nọ ! độ người chơn tu .
Ráng gìn : Ô - thước trong lòng .
Gìn cho : Hay - khéo chớ làm bợn nhơ !
Thôi ! Cha nay có ít lời .
Dạy răng cho trẻ ráng bồi : Đức Tâm

 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Thông thường mọi việc... tính toan !
Còn trong việc đạo - phải Y lịnh Trời .
Cuộc đời trong cảnh đão điên
Con người đánh mất lương tri của mình

Cuộc đời sóng nổi ba đào
Con người còn có thấy chi mà tìm ?
Chạy theo thúc cảnh - hôn trầm
Con người đành để lương tri trôi chìm .

Còn gì thấy để ... mà mong !
Còn đâu thiện tánh - lương năng của mình ?
Cuộc đời là vậy con ôi !
Con người trong cuộc : Dễ mê - dễ lầm !

Lương tri đánh mất - khó hồi .
Lương tâm đành phải : Cúi đầu - lệ tuôn .
Con người trong chảo dầu sôi .
Mấy ai mát mẻ ? mấy ai tỉnh hồn ?

Không phân kẻ lớn -người hèn .
Không phân ra đặng người hay trong đời .
Còn đời - còn đạo - còn ta .
Ta mà để mất luơng tri còn gì ?

Chìm trôi trong cảnh vô minh .
U minh - Địa ngục chần dần đâu xa !
Hồi chuông đánh vọng trời chiều .
Nhưng đâu bao kẻ tỉnh hồn Nam Kha !

Bỡi vì chìm đắm - hôn trầm .
Cơn mê khó tỉnh - tỉnh lần mấy ai ?
Khéo thay cơ tạo - sắp bày .
Để cho : Trần thế - người người chung thi .

Thi tài - Thi Đức - Thi Công
Thi xong cho trọn điểm tô nẻo về !
Hẹn ngày gặp tại Linh Đài .
Ngày sau sẽ gặp ! biết Thầy ... là ai ?

Cứ coi mọi việc an bày .
Con lo tu luyện ngày sau ... sẽ về !
Thôi đây Ta có vài lời .
Con thơ ráng nhớ - ghi lòng lời Ta .

<!-- edit note -->
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Một ngày tu đắc một ngày .
Một ngày lơ lảng - cuộc đời bãi buôi .
Quê xưa - chốn cũ - đợi chờ !
Con thơ cất bước - hẹn thề quy cung .
Dầu con có : Lắm Của - Tiền .
Dầu con có : Lắm Vị Ngôi tại trần
Nhưng con : Không thể trở về cung xưa !
Đời con : Có mấy bao năm ?
Đời con : Có mấy bao lần con Tu ?
Chữ Tu đâu phải là : Đây !
Chữ Tu con biết là câu : Trở Về !
Trở về Hằng Tánh - Thật Tâm .
Trở về Hằng hữu Luơng Năng con à !
Trở về nguồn cội Tánh linh .
Trở về căn gốc Bổn Tâm con à !
Xôn xao - mấy lúc tại trần ?
Tĩnh - yên mấy lúc tại lòng người Tu ?
Trở về là chốn này đây !
Nương theo : Công Quả - Công Trình - Công Phu .
Miệng Tu - Tâm có thật Tu ?
Tâm kia không thật . Tu kia ... chớ màng !
Tự lòng con : Tự hỏi lòng !
Thì con sẽ rõ biết trong - tường ngoài .
Trong đời lắm thứ nực cười !
Mặt trông phía trước - Chân đi ... thụt lùi .
Nhìn vào bao kẻ lầm - mê .
Vì nghe thánh thót - nghe xong bùi ngùi !
Chữ Tu : Con tự hỏi lòng .
Chữ Tu là ... thế ! chữ Tu ... là gì ?
Chữ Tu là sửa - trị Tâm .
Sửa Tâm lành lặng - không còn cặn - nhơ .
Sạch - Nhơ chẳng ở : Câu - Lời .
Sạch - Nhơ không ở : Vẻ ngoài người Tu .
Sạch - Nhơ hằng thấy mới => Tu .
Sạch - Nhơ không thấy ! Con Tu cái gì ?
Đồ hư thì : Sửa cho Nên .
Đồ Nên thì : Giử dùng hoài vậy con !
Biết hư nên phải : Sửa lần .
Biết nên ai sửa làm gì con ôi !

Chữ Tu : Con tự hỏi lòng .
Lòng ai tự hỏi - hỏi xong sẽ ... Tường ! .
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Đừng ham câu cú màu mè .
Phô trương thanh thế kẻo mà hại thân
Đừng ham tập thói : Đua - Tranh
Đừng ham thanh thế - thế mà hại thân .
Ở trần thì lắm tai uơng .
Con nên cố gắng trau tria tâm lành

Bởi rằng cuộc sống bể dâu
Con tằm phải chịu bể dâu cuộc đời .
Con người thì lắm mưu mô .
Con người phải gánh mưu mô cuộc đời .
Tâm con không để vướng vào
Mưu mô trần thế tâm con sẽ toàn !

Cuộc đời trăm cuộc bể dâu .
Trăm cay - ngàn đắng cuộc đời lo toan
Cuộc đời lăn lóc - tính toan
Toan toan - tính tính cuộc đời tan hoang !
Hôn trầm bèo dạt - mây trôi
Nay đây - mai đó - đồng tiền ở mô ?
Miếng ăn tàn sát con người .
Bỡi do cuộc sống trong thời loạn ly .

Cuộc đời trong lúc phân kỳ
Kỳ Ba mạt Pháp còn gì hỡi con !
Đau thuơng trong khắp chốn trần .
Đau thuơng tan nát - cõi lòng trần ai .
Còn gì để đến - để xem ?
Còn gì để thấy lung linh nhiệm mầu ?
Nhiệm mầu ở tại Tâm mình
Tâm mình mà có Điển Thiêng => nhiệm mầu

Cuộc đời trong lúc trái ngang
Phân chia loạn lạc => cuộc đời tan hoang
Màn này rất khó con ơi !
Màn này kỳ chót - định phân - sảy sàng .
Trăm năm trong kiếp làm người
Cuộc đời vẫn vậy - cuộc đời tan thương .
Sớm chiều tu luyện cho xong
Cho qua cái cảnh đảo điên con à !
Thôi Thầy có chút Ý lời .
Dặn căn con trẻ nhớ lời Ta răn .

------ @ ------

Mình đi sẽ thấy biết nhiều
Mình đi sẽ thấy cuộc đời bao la
Cuộc đời vốn thế con ôi !
Cuộc đời vẫn vậy trăm điều đắng cay .
Bao la thế giới muôn màu
Tìm đâu cho thấy cảnh đời Thần Tiên ?
Thần Tiên có cảnh tại Tâm .
Thần Tiên chỉ có nơi Tâm của mình !

Lạc vào cảnh giới con Vui .
Đi vào cảnh giới con Vui lạ lùng !
Thần Tiên dạo khúc Tiên Ca .
Trong Tâm dạo khúc Tiên bồng trầm ngân .
Cởi Hạc - Mây dạo non bồng .
Tiên Đồng ra đợi đón chào Chơn Nhơn .
Tiên bồng thắng cảnh diệu kỳ !
Tiên bồng thanh thoát lòng không muốn về .
Tiên Đồng chào hỏi cung nghinh .
Chờ người quân tử chơn nhơn đạo đàm .


Tiếp con - Đồng Tử dắt con trình Thầy
Cung nghinh con bái Tổ - Thầy
Con đi vòng khắp - một vòng trong Am .
Thầy trò gặp gở giây lâu !
Ta đây có dặn - dạy con đôi điều .
Tiên bồng khí điển Tịnh Thanh .
Con nên thường ghé - để Thầy dạy con .
Đạo đồng chào hỏi thăm con .
Sao lâu không gặp - gặp con thấy mừng !

Chơn linh con trẻ xuống trần .
Con không nhiễm đắm tánh đời con ôi !
Để Thầy sai bảo Tiên Đồng .
Để đem ít thuốc cho con hậu dùng !
Tiên đơn - linh dược của Thầy .
Trao con để đó - dùng mà hậu thân .
Thôi đây - con sắp trở về !
Tạm đây Thầy gửi đôi lời cùng con !

( Chẳng qua đây chỉ là những câu vần biểu cảm tâm trạng , trạng thái tâm thức trong 1 kịch tính nào đó ! hay có thể có khi là trong nhiều kịch tính khác nhau ! của bất cứ 1 ai khác . ( đều có cả !) nếu là có tâm trạng và có cảnh giới trong tâm thức thì âu đó cũng chỉ là 1 dạng biểu cảm tâm thức ! chứ ngoài ra chỉ là bài góp vui chứ không có ý chi khác ! mỗi người trong chúng ta đều có 1 tần suất tâm thức , cảnh giới ... khác nhau trong tâm linh - trong tu học ... )
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Một là tất cả từ Cha
Một là tất cả cùng dòng Điện Năng .
Phân chia khôn - dại ở đời .
Chẳng qua là Tánh còn mê vỏ ngoài .
Đứa mê : rẽ thấp - phân cao .
Phân cao - rẽ thấp lầm mê tại lòng !
Mê lầm - chẳng tự hỏi lòng ?
Cứ ham thi thố => Bản năng Y sì !
Ngỡ rằng là ... kẻ hơn người .
Nhưng trông kỹ lại là người mê tâm .
Bản năng - Bản ngã : Dè chừng !
Coi chừng nó đẩy con đi : Khó về !
Tu là ở chỗ này đây .
Dè xem bản ngã tại Tâm con khờ !
Tu thì : Con tự hỏi lòng .
Ngày đêm rào đón - ngày đêm : Hỏi lòng .
Hỏi lòng con có : Vị tha ?
Hỏi lòng con có : Hơn - Thua mấy lần ?
Hỏi lòng con : Thắng bao người ?
Con Thua thì có : Bao người mừng vui ?

Bản Năng còn đó Y nguyên .
Mà con dám nói : con Tu đó à ! ?
Tu này Tu Hú tại Tâm .
Tại Tâm Tu Hú - hú hoài .... ngàn năm .

Tâm chúng ta tựa như tấm gương Minh Cảnh Đài . Nhìn soi vào đó chắc hẳn rằng ít nhiều trong chúng ta chợt thấy thoang thoáng, phảng phất đâu đó ! trong gương cái nét lấm lem, bậm bụi, diện mạo thật của mình trong gương thì phải ? chợt giựt mình thức giấc bèn lo mau mau, quán xét lại nội tâm .
Chợt 1 lúc nào đó tâm mình chợt văng vẳng vọng lên tiếng chuông cảnh tỉnh theo hồi trống giác mê đâu đó văng vẳng từ sâu trong tâm thức chúng ta !

Trống Giác - Mê của Thầy vội giục !
Chuông tỉnh hồn réo khúc bên Tai .
Chúng con hiệp sức - đua tài .
Thi Công - Lập Đức tạo rày phước duyên .
 
Sửa lần cuối:

QUANG

New member
Không có Tâm Tu, cũng không có Tâm Thiện.
Chỉ có một Tâm, đó là Vô.

Tìm Thầy, tìm mãi tìm nơi đâu !?
Thầy tại Tâm.
Mấy ai tìm đặng !?
 

1234

Active member
Đôi dòng bút đạo trao con
Để con gắng đó - để con Y hành
Cuộc đời sống đạo này đây
Trong - trong quá khứ là con đã hành
Chớ đâu phải để mà chơi
Chớ đâu phải để đem trưng chợ đời .
Con đi Mẹ có dặn rằng
Đi xong lai đáo về hầu Mẹ - Cha
Xuống trần trong cuộc phong ba
Xuống trần dồn dập - xác thân rã rời
Nhưng con chớ có bận lòng
Mẹ - Cha - Thầy - Tổ đều kề bên con
Xuống trần con khá an lòng
Kiên tâm vững dạ - chèo đò nha con !
Tiếp tay Cha - Mẹ - Tổ - Thầy .
Độ cho sanh chúng màn ba hội này !
Đò chèo - đò cứ khéo chèo .
Chèo sao cho khéo - con chèo cùng Ta
Hội này có lắm người chèo
Hội này cũng lắm người chèo thật hay !
Cũng vì nhiều kẻ đợi đò .
Đêm khuya thức giấc - giửa trưa mơ màng !
Trông sao cho thấy con đò .
Mong sao cho có được đò chở cho .
Lắm người - nhiều kẻ ước ao
Ước ao sao có Tổ - Cha đưa đò
Nhiều phần - nhiều phái hội tranh .
Đua nhau chen chúc để đi được đò
Mà con nên nhớ biết rằng !
Chen nhau thì lắm - mấy ai lên đò ?
Đò thì có lắm chuyến đò .
Tùy Căn - tùy Đức - tùy Tâm của người .
Bến mê nước đục đen ngòm
Lau Thân - Tâm sạch đò kia chở cùng !
Bỡi người chỉ trọng lau Thân .
Lau Tâm chẳng sạch đò kia ... chối từ .
Thân - Tâm cùng sạch dễ đi .
Đò kia dễ chở - người thì dễ dong !
Cuộc đời đảo lộn vần xoay .
Nên Tâm chưa sáng mà mong đến đò .
Vô chung - vô thủy từ nào .
Mà đâu ai biết lượng đò bao nhiêu ?
Chỉ e chẳng có số dư .
Còn lo sợ thiếu nực cười lắm thay !
Đò đi đò chẳng chở nhiều
Vì người thiếu Đức - bạc duyên đi đò !

Hoàng hôn - đợi bóng trăng treo !
Nhưng Tâm thì lại tối thui trong lòng .
Hoàng hôn ngắm bóng trăng treo .
Nhưng Tâm con sáng - trăng treo trong lòng
Sáng trăng - trăng sáng tại lòng !
Chứ trăng không sáng trong người tối đen .

Ráng nhìn - ngắm Ánh trăng trong
Cho Tâm con sáng - Trăng treo trong lòng .
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Đã lâu rồi con đây đã thệ
Ráng lo tròn sứ mạng - quy cung
Cha dặn con từ khi xuống thế !
Mẹ dỗ dành cho tới ngày đi .

Cuộc trần thế bày giăng thế trận
Lỡ vào rồi thế trận khó ra !
Nên vì thế con nay hãy nhớ .
Gắng Tín - Thành thọ tác Thiên Tâm

Vì Thiên Tâm là Tâm Cha đó !
Vì Thiên hành của Tổ dạy con .
Mẹ ngày đêm dõi trông theo trẻ
Có bề gì Thiên Tướng trợ con .

Cuộc trần thế bày ra trước mắt
Cuộc trần hồng sắp sẵng trận cơ .
Làm trần thế nhiều phen điên đảo.
Làm trần hồng lắm kẻ rời Ngôi .

Bỡi vì thuơng Ta đây nhắc nhở !
Để con dè - chuẩn bước mà đi .
Cuộc trần hồng như Dầu sôi Chảo
Chảo sôi Dầu => khó tránh họa tai .

Biết nuơng nhờ vào chư Tam Thánh .
Biết nuơng nhờ vào các Chư Thiên.
Hãy vận dụng Tâm chơn cho khéo !
Hãy dụng lòng đúng chỗ từ bi .

Bi - Trí - Dũng là ba Căn Gốc .
Mất một phần => hai đó khó thông !
Hãy kiểm lòng sao cho có đủ .
Đừng để thừa - hoặc thiếu con ôi !

Đời khó nhất là : Tâm chuyên nhất
Nhất tâm rồi mọi thứ sẽ nên !
Bỡi con người hăng say - vọng động .
Bỡi vì người chìm mộng Nam Kha

Nhìn cuộc đời lòng sanh ngao ngán !
Để kiếm, tìm - tìm chỗ => để lui ?
Hai kẻ này dường như .... chẳng đúng !
Hai kẻ này đi có .... một Chân ?

Đời không để là nơi hăm hở
Đời không là chốn để ... => tìm lui !
Đời vốn cần Tu Tâm - tự tại .
Đời vốn cần có Đạo tự tâm .

Gặp giông bão thì ta ẩn náu !
Tỏ chân trời duơng cánh => mà đi .
Bi - Trí - Dũng hành Y thế đó !
Bi - Trí toàn Dũng cũng ... toàn theo .

Ba căn gốc => tạo nên manh mối .
Phăng lần dò => tỏ lối mà đi
Cuộc trần thế kẻ đi nhiều lắm
Cuối đường về chẳng thấy ... còn ai !

Thôi Ta đây gửi trao cho trẻ
Dăm ba dòng - con gắng đừng quên !
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Dè chừng các thứ lầm mê
Dè coi cho kỹ dễ làm tâm mê .
Trong cơn Ma trận tại trần
Nhiều Châu Linh Tử đi không trở về !
Từ trong tạng tánh Như Lai .
Bảo con chân thật - bảo con truy tầm
Truy tầm đạo lý huyền vi .
Truy tầm bổn tánh - thật tâm con người
Con đi - con biết nhiều điều
Con tu - con thấy nhiều điều Thật - Hư .
Thật - Hư ngự ở tâm người .
Thật - Hư chẳng ở ngoài vòng chữ Tâm .

Hư hư - Thật thật khó lường !
Thật - Hư , Hư - Thật dễ làm Tâm mê .
Tâm mình vốn đủ Thật - Hư .
Tuy rằng biết có ! => tìm hoài chẳng ra ! ?
Thật - Hư trú quán tại Tâm .
Dùng Hư tìm Thật => Thật nào có đây ?
Quán sâu Hư - Thật tại lòng .
Thì con sẽ tỏ Thật - Hư con à !
Mắt trông thấy Có => Thật Ư ?
Còn trông chẳng có là => Hư đó À ?

Vì căn gốc bệnh trầm kha
Mà bao nhiêu kẻ => Có đi không về !
Thật - Hư là Bóng gá Hình .
Hình mà không Bóng đó là thật Hư .
Không Hình => có Bóng cũng Hư .
Có Hình - có Bóng thì chưa biết chừng ! ?

Luận ni coi bộ con lo ?
Con lo không Thật - không Hư ... nữa rồi ! ?
Thật - Hư ngự tại tâm con
Tâm con tự hỏi - Nhìn xem ... sẽ Tường !
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Kỳ này có chuyến đò chiều
Đò chiều tách bến để mà sang sông .
Bến đò chật kín người đi .
Nhưng trên đò chẳng có ai trên đò !

Kỳ này đò chẳng chở nhiều .
Vì đò có luật - có quy con à !
Đò chiều tách bến sang sông
Ngàn năm quay lại đò chiều ai ơi !
Cuộc đời trong cuộc bể dâu
Làm sao thấy được đò chiều bên sông
Tình người lúc vắn - lúc dài .
Tình người thay đổi như cơn gió lùa !
Lúc vui - hứng chí - hứng tình
Lúc buồn thì lại... rạt rào trong tâm .

Bập bềnh - phao nổi giữa dòng .
Phao kia lay động => Cá kia cắn mồi .
Tử Nha câu cá => chờ thời .
Bên sông câu cá không mồi vẫn câu .
Tình đời toan tính tài tình .
Toan toan - tính tính bỡi vì muội tâm.
Tử Nha câu cá .... chờ thời !
Con nên ẩn nhẫn để chờ lịnh khai .
Cá không ăn miếng Không mồi .
Còn người thì lại ăn mồi không hay !

Ở đời mồi nhử quá nhiều !
Ăn vào sẽ tử - tử mà .... vẫn ăn .
Cuộc đời trong lúc phong ba .
Con người chìm đắm - khó tầm lối đi .
Ở đời có lắm thứ mồi .
Đâu đâu cũng vậy - biết rồi con an .
Trong đời bất luận Hèn - Sang .
Trong đời bất luận chùa chiềng - hay đâu !
Ở đời có lắm thứ mồi .
Mồi Danh - mồi Lợi - mồi người mê tâm .

Bỡi người ngu muội mê tâm
Ăn mồi thuốc độc => mà đòi Phật - Tiên .
Phật - Tiên khai sáng tại lòng .
Tại lòng khai sáng , Phật - Tiên chứng tòa .
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Đời thường có tánh bất thường
Còn trong chữ Đạo thì thường vẫn lưu .
Chữ thường là tánh thường tồn
Thường Tâm - thường Tánh - thường này chớ quên !
Cha không chỉ có tánh Thường .
Mà Cha còn dặn con thường cùng Cha .
Thường tâm - thường tánh - thường tồn .
Thường hay tấn hóa - thường hoài nha con !

Tiên Thiên Linh Khí ráng thường .
Giữ cho thường khéo - khéo thì thường Chơn !
Khéo Chơn => Thường tỏ trong tâm .
Còn không thường khéo => con mà tối thui !
Thường thì thường sáng trong tâm .
Chớ không thường tối - thường mù - thường mê !
Thường hay trau luyện tâm mình .
Thường hay giúp đỡ cho người đồng môn .
Thường hay dọn - rửa - quét lau .
Cho tâm luôn sáng - cho người cùng vui !
Thường hay công quả - công phu .
Thường hay lui tới đổi trau cùng Thầy .
Thường hay thấy bụi - bợn nhơ .
Thường hay quét dọn bụi nhơ tâm mình !
Thường hay bái Tổ - kỉnh Thầy .
Thường hay hành pháp cùng Thầy nha con !
Thường hay đảnh lễ mười phương .
Mười phương Chư Phật - Gia Trì độ con !
Thường siêng đảnh lễ Tam Tòa .
Thường hay sắp xếp - để hành Phụng Thiên .
Thường hay nâng đỡ kẻ nghèo !
Qua cơn khốn khó - độ đời An Vui .
Thường nên có tánh Từ Bi .
Thường Bi - Trí - Dũng , để con Phụng Hành .
Thường tầm Diệu Lý cao sâu .
Thường hay suy xét - trau tria tâm mình !
Thường hay dựa cột mà nghe .
Thường hay Vâng - Dạ giả Khờ nha con !
Thường hay bỏ thói Đua - Tranh .
Thường hay suy xét - nghiệm suy Tình Đời .
Thường năng Tinh Tấn sớm chiều .
Thường năng kề cận điển Cha - điển Thầy .
Thường hay gọi khẩn Cha - Thầy .
Thường hay gọi khẩn Mẹ mà độ con .
Thường chuyên niệm Phật Hồng Danh .
Thường chuyên trì Chú - Chư Thiên độ trì !
Thường hay hoan hỹ - từ bi .
Thường đem An lạc - An vui trong đời .
Thường đem đạo lý độ đời .
Thường đem đạo lý ẩn vi độ người .
Thường hay ẩn nhẫn nha con !
Thường không để lộ cơ Thiên con à !
Thôi nay Ta có chút THƯỜNG .
Thường Tâm - Thường Tánh , Thường hoài con ôi !
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Cơ Huyền đạo lý thâm sâu
Cơ Thiên thường có đạo sâu - lý mầu .
Cơ Huyền lý nghĩa Diệu Huyền
Cơ Thiên lý nghĩa từ lòng của Cha

Mật cơ Huyền nghĩa thâm sâu
Mật Huyền ẩn chứa Huyền Vi lạ thường .
Huyền Đồng giáo pháp tinh thông .
Huyền cơ thì lại ẩn tàng Huyền Vi

Huyền Thiên Thượng Đế là Cha
Huyền Cân là đứa con cưng của Thầy .
Chữ Huyền khó tỏ thấu Huyền .
Huyền cơ - Huyền Pháp - Huyền Tâm con à !

Chữ Huyền gốc tại Tâm Chơn .
Tâm Chơn tỏ đặng lung linh chữ Huyền .
Đất Trời gồm hết tại Huyền .
Huyền Môn vào đặng => cửa Huyền khai thông !

Huyền Tâm có đạo - có đời .
Huyền Cơ có đạo - mà đời theo sau .
Mật Huyền Diệu Lý cao sâu
Mật cơ khó tỏ lộ trình được đâu !

Tìm Tâm Chơn sẽ => tỏ Huyền .
Tìm Tâm Chơn đặng => Huyền Thông con à !
Chữ Huyền khó giải - khó tường .
Chữ Huyền khó biết - khó thông chữ Huyền .

Huyền là từ nghĩa cao sâu .
Huyền là cái chữ - cái tên .... khó dùng !
Chữ Huyền có nghĩa là Siêu .
Chữ Huyền thường có chữ Siêu đi kèm .

Siêu này ẩn Bóng - ẩn Hình .
Vì Siêu không lộ chữ Siêu ngoài Huyền .
Chữ Huyền là cái Thầy nêu .
Còn Siêu là cái Thầy dùng bên trong .

Bỡi vì Siêu ẩn ... tại Huyền .
Nên chi Huyền có Công Năng Siêu Phàm !
Siêu là cốt lõi của Huyền .
Huyền kia chẳng có Siêu kia => chẳng dùng !

Huyền mà chẳng có chữ Siêu .
Huyền mà thứ đó chớ dùng con ôi !
Luận cho con biết chữ Huyền .
Vạch cho con tỏ chữ Siêu trong Huyền .

Cũng Huyền mà chẳng có Siêu .
Xem ra chỉ được cái Danh lòe người !
Chữ Huyền đúng nghĩa cao sâu .
Huyền kia tỏ Ánh lung linh - nhiệm mầu .

Thế nên Cha lấy chữ Huyền .
Xưng Danh Thượng Đế Huyền Thiên Giáo Đài .
Chữ Huyền ai thấu biết Huyền .
Ai thông - ai tỏ chữ Huyền thì qua !

Về Ngôi phục lịnh Tam Tòa .
Nhưng con chẳng có Huyền kia => khó về !
Xuống trần bao lớp Linh căn .
Nhưng không trở lại vì .... không có Huyền .

Bỡi nên con ráng thường Huyền .
Huyền Tâm - Huyền Tánh - Huyền về cùng Cha .
Thôi nay Ta luận chữ Huyền .
Nhắc cho con trẻ chữ Huyền khi Xưa !
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Dù cho bão táp - mưa sa
Thì con vẫn phải ... tu tâm con à !
Thế trần Thầy thấy tan thương .
Thầy đây căn dặn trẻ ghi vào lòng .
Trong cuộc sống đạo này đây .
Con coi như biết - biết mà ... như không .
Pháp môn vô lượng con ôi !
Ai hành pháp nấy , có chi lạ kỳ ! ?
Đường đi trăm nẻo - trăm đường .
Nhưng chung đích đến - có gì ... lạ đâu !
Ai hành Pháp nấy con ôi !
Ai đi => có đến , ai đi => có về !
Không đi - chẳng đến là ... thường .
Có đi => chẳng đến là người ... bạc duyên .
Bạc duyên - tự hỏi lòng mình .
Duyên sao phải Bạc ? bạc người - bạc duyên ?
Bạc duyên bỡi tại : Vô Duyên !
Vô duyên lãnh hội - vô duyên tầm cầu .
Chữ Minh có Nhật - Nguyệt tinh .
Chữ Minh hội đủ sáng trưng trong lòng .
Hũu duyên => Thiên lý là gì ! ?
Hữu duyên - hữu phận : kiếm tầm đâu xa ?
Hữu duyên - hữu phước tại người .
Vô duyên - bạc phước cũng người ... => tạo nên !
Than Thân - trách Đạo - đổ Đời .
Sao không chịu trách .... mình còn vô minh ?
Ai Tu Vô Ngã - Thuần Chơn ?
Thuần Chơn mấy lúc ? Ngã Vô mấy hồi ?
Coi rằng ... coi bộ ít ai .
Giơ tay nhận lãnh chữ Chơn - Thuần này !
Tự con dọn rữa Tâm - Thân .
Tự con : Dọn - Quét => Tâm Chơn sẽ Thuần .
Thuần Chơn - Vô Ngã mấy ai ?
Thuần Chơn - Vô Ngã => sẽ quên mất Mình .

Mình là ... cái cái .... chi chi ?
Mình là ... cái cái ... chi chi ... đó à ! ?
Mình là Tất Cả .... một khi !
Mình là Tất Cả : Sướng - Đau con à !
Người Đau Ta cũng ... cảm lây .
Người Buồn Ta có ... cảm Vui bao giờ ! ?
Biết rồi con cứ hành Y !
Hành Y tiếng vọng .... Thuần Chơn tại Lòng .
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Con tu con cứ thẳng đường
Con đi con cứ thẳng đường mà đi !
Cuộc đời bèo dạt - mây trôi .
Mấy ai tại thế - đi không hỏi lòng !
Ngày về - biết đến bao lâu ?
Ngày đi - con có trọn câu : Hẹn Thề ?
Ra đi sao khỏi chạnh lòng .
Ngày về biết có ... gặp Thầy - gặp Cha ?
Cuộc đời bao lúc gió mưa !
Ngày đi - thử thách ! Ngày về trình Công .
Thiên Điều Giáo Lịnh Oai Nghiêm
Tội - Công phân rõ - chẳng chừa một ai .
Chớ nên Ỷ Sức - Cậy Tài
Tranh hơn - tranh kém . con mà phạm Quy .
Thiên Điều Giáo Lịnh Oai Nghiêm .
Con không nên phạm Giáo Quy Thiên Điều .
Tại trần Ta thấy nảo lòng .
Đứa Hay thì lại ... chẳng màng kẻ Ngu .
Tranh Khôn - Phân Dại ở đời .
Lần lần nhiễm thói Vô Minh đọa đày !
Tự đày - nhưng chẳng biết đày .
Cứ cho : Sở Đắc của mình là TO !
TO này To được ... bao lâu ?
So ra còn bé - không qua Lòng Trời .
Lòng Trời không có : Nhỏ - To .
Ý Trời phân định Nhỏ - To cùng .... Đồng !
Cùng Đồng Huyết Mạch lưu thông .
Cùng chung mái ấm : Tình Thương của Trời .
Lòng Trời ở ... khắp muôn nơi !
Tình Trời ban rãi - Đồng Đều Y nhau .

Chẳng qua cũng bỡi ... Tánh phàm .
Lòng Trời To Lớn mà ... cho thế À ! ?
Thôi đây Ta có đôi lời .
Con coi nghiệm xét - nghiệm suy sẽ Tường !
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Con đi khá phải dè chừng !
Lỡ con sảy miệng ... chết oan con à !
Cuộc đời - bao lúc gió mưa .
Tình đời - bao lúc vắn - dài , đổi thay ?
Cuộc đời tựa thể Thuyền nan .
Dập dềnh , trôi nổi , vô phương - vô chừng !
Tình đời lúc đổi - lúc xoay .
Như cơn gió thổi lúc ngừng - lúc tan .
Bỡi nên thấy Ngắn tưởng Dài .
Trông Dài thì lại ... mịt mùng trong đêm .
Đi đêm mới thấu đêm trường .
Cuộc đời gian khổ - đời càng ... thấm sâu !
Thấm sâu : Nhân Nghĩa cuộc đời .
Chung tay gầy dựng cuộc đời mai sau .
Trong đêm mới biết ... mịt mùng !
Nhưng không đủ Dũng để nhìn cho Thông .
Dũng là : Hào Khí Hùng Anh
Dũng luôn : Tỏ lối => mở đường Huệ Tâm .
Dũng không : Quỵ lụy - bi thương .
Dũng không : Ương ngạnh => chỉ theo Lòng Trời !
Dũng thường : Thấy dở tự Thân .
Dũng không : Ganh ghét - đua tranh cùng người .
Dũng thường : Vạch rõ cặn dơ .
Sâu , trùng đeo bám => làm nhơ tâm mình .
Dũng hay : Dám nói = Đồng hành .
Dũng không : Xu nịnh theo người con ôi !
Dũng là : Hào Khí Hùng Anh .
Dám đi - dám tới => tỏ thông Lòng Trời .
Dũng không : Đồng nghĩa với Liều !
Dũng hay : Tuân thủ Mệnh Thiên tại lòng .
Dũng thường : Kết bạn tri giao .
Thường Bi - Trí - Dũng - bộ Ba đồng hành .
Dũng là : Dũng tự thật Tâm .
Chớ không nhầm lẫn : Dũng Hùng => bon chen !
Dũng sao => Con kết bạn Hiền .
Bộ Ba tâm đắc ! => Đường về sá chi .
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Top