QUYỀN PHÁP là gì?

phamvannop

New member
<P> Thưa huynh Đạt Tường.</P>
<P> Diễn đàn là nơi để học hỏi.</P>
<P> Học hỏi diễn ra qua nhiều diện:</P>
<P> - Dẫn trình văn bút có sẳn. ( Nguồn nào là quyền tự do của  người tham gia)</P>
<P> - Trình bày những điều suy nghĩ của mình ra cho mọi người nhận xét.</P>
<P> * HỌC HỎI PHONG CÁCH ỨNG XỮ  hay còn gọi là Văn hoá giao tiếp... </P>
<P> Chúng ta không sống trong luỹ tre làng mà những dòng chữ và những cách ứng xữ nơi nầy sẽ được nhiều người ở nhiều vùng địa lý đoc...  và lưu  lại nhiều năm.... </P>
<P>  Tạo một trang web như thế nầy nếu không có cái TÂM PHÁT HUY Đ Đ T K P Đ thì chắc không ai chịu bỏ tiền của công sức và trí tuệ để tạo nên trang web...</P>
<P> Chúng ta đến diễn đàn nầy không phải để hơn thua nhau mà để trình ra cho được cái thật của Đạo Cao Đài... ĐÓ LÀ MỘT CÁCH TỎ LÒNG BIẾT ƠN người đã tạo ra noi giao lưu bổ ích và thú vị nầy.</P>
<P>cho dù sự thật đôi  khi không như ta hiểu... vì ta thiếu thông tin... </P>
<P> Không ai trách người thiếu kiến thức mà nghĩ sai hay làm sai... nhưng người ta khó lòng chấp nhận một thái độ thiếu thành thật. </P>
<P>  cho nên Dù ở diện nào chúng ta cũng nên thống nhất là cần thành thật với nhau.huynh có đồng ý không?</P>
<P> Kiến thức thì mênh mông không ai có thể tự hào rằng mình am tường hết... nhưng Đức Khổng Tử có dạy : Biết thì nói biết không biết thì nói không biết.</P>
<P> Ấy là biết vậy. </P>
<P> Đạo Cao Đài lấy NHO TÔNG CHUYỂN THẾ nên câu nói trên phải là căn bản trong giao  tiếp.</P>
<P>    Huynh viết đến chổ <FONT color=#ff0000><U><strong>Bầu cử Giáo Tông </strong></U></FONT>là điều cực kỳ can hệ đến Đại Đại Tam Kỳ Phổ Độ </P>
<P><FONT color=#0000ff><strong><U>Do vậy mà Tôi mới dám hỏi chớ nào phải tự tiện nêu ra </U></strong></FONT>mà huynh lại viết: <U><FONT color=#ff00ff>Chưa vội nói đến những điều còn xa , nói vội với không tới...</FONT></U></P>
<P> ( ai biết chắc ngày nào việc ấy diễn ra mà bảo  là còn xa...  mà dẫu có xa thật thì kiếp sinh của mình có dịp cũng nên biết lắm chứ phải không thưa hiền huynh... hơn nữa diễn đàn còn tìm hiểu rất nghiêm túc  đến chuyện xa hơn nữa là cõi u minh hay cảnh cực lạc... thì cái việc bầu cử nầy rất cụ thể cơ mà...) </P>
<P> Huynh làm cho Tôi càng hồ nghi rằng  KHÔNG  CÓ LUẬT BẦU CỬ.    HAY CÓ MÀ HUYNH  CHƯA BIẾT... </P>
<P>  Thiễn nghĩ   huynh có thể xác nhận rõ là <FONT color=#0000ff>có hay không</FONT><FONT color=#ff0000><U><strong> MỘT LUẬT BẦU CỬ GIÁO TÔNG </strong></U></FONT>để lòng Tôi không còn hồ nghi và diễn đàn cũng học được phong cách thẳng thắn của huynh vậy.</P>
<P> Kính.</P>
<P>   </P>
 

Đạt Tường

New member
<P> <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
<P><FONT size=3>1. Vậy huynh cứ xem ở trang 81 quyển TL - PCT của Tòa Thánh Tây Ninh xuất bản năm 1952 phần lời dạy của Thầy trong PCT về Luật Công Cử phần Giáo Tông</FONT></P>
<P><FONT size=3>2. </FONT><FONT color=#ff00ff size=2><U><FONT size=3>Chưa vội nói đến những điều còn xa</FONT> </U></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=3>Với vị trí nhiệm vụ hành đạo hiện tại về ngọai giao, tôi biết một số thông tin về mối liên giao quan hệ giữa các Hội Thánh, tôi thấy ngày ấy còn xa vì lòng người chưa "thành thật" hòa với nhau !!! </FONT></P>
<P><FONT size=3>Cũng ráng hy vọng 2026 lúc kỷ niệm 100 năm của Cao Đài Giáo thì sự kiện này trọng đại này được trở thành 1 mục của đại hội.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Thôi tôi lo đi cúng cầu siêu đây. Hẹn gặp lại</FONT></P>
 

Vănhiệp

New member
<P>Huynh Đạt Tường viết : </P>
<P><FONT size=3>1. Vậy huynh cứ xem ở trang 81 quyển TL - PCT của Tòa Thánh Tây Ninh xuất bản năm 1952 phần lời dạy của Thầy trong PCT về Luật Công Cử phần Giáo Tông</FONT></P>
<P><FONT size=3>....2- </FONT><FONT size=3>Cũng ráng hy vọng 2026 lúc kỷ niệm 100 năm của Cao Đài Giáo thì sự kiện này trọng đại này được trở thành 1 mục của đại hội.</FONT></P>
<P><FONT size=3>                            &    &    &   </FONT></P>
<P><FONT size=3> câu 1 : Huynh Tường làm cho Tôi trẽ lại hơn 40 năm về trước bởi vì Tôi nhớ đến bài vọng cổ : LƯU BÌNH DƯƠNG LỄ của soạn giả Viễn Châu thì phải... Ca sĩ Minh Cảnh hát rất  mùi mẫn.... <FONT color=#ff0000>cho đến giây phút sau cùng ta vẫn là hòn sỏi nhỏ nằm cạnh non cao... </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3>  đạo học thú vị như thế.... ngộ thật.... cám ơn huynh...</FONT></P>
<P><FONT size=3>... cuối cùng rồi cái gì của Hộ Pháp viết trong PCT chú giải cũng không ai bất được... nếu muốn xây dựng Tôn Giáo Cao Đài... ( cho dù chấp nhận trong hài lòng hay không hài lòng... ) </FONT></P>
<P><FONT size=3> [[[ ĐIỀU NẦY CÁC VỊ TIỀN BỐI  LÃNH  ĐẠO  HỘI THÁNH NHIỀU NƠI ĐÃ NHÌN NHẬN BẢN  PCT CHÚ GIẢI nên mới có cuộc qui hợp trước năm 1975 mà Đạo sử còn ghi lại đó... Tôi chỉ là người nhắc lại...]]]</FONT></P>
<P><FONT size=3> 2- Năm 2026 không biết diễn ra cái gì? ở đâu.? vì cuộc sống vô thường mà... Lúc ấy trong chúng ta có người đã qui... có người chống gậy lộp cộp... </FONT></P>
<P><FONT size=3> .. còn hiện nay chỉ thấy tấm lòng trãi qua con chữ.... một tấm lòng đáng mến... <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></FONT></P>
<P><FONT size=3> một tấm lòng là điều kiện cần + kiến thức chính chắn = điều kiện đủ.</FONT></P>
<P><FONT size=3>  quí hiền có  đồng ý không??? </FONT></P>
<P><FONT size=3>     Chúc huynh Tường có một buổi cầu siêu  mãn ý...</FONT></P>
<P><FONT size=3> Kính.</FONT></P>
 

TS.Minh Hoa

New member
<P> </P>
<P>     <FONT color=#000099 size=3>         <FONT color=#0000ff> PHÁP QUYỀN CẢM TÁC</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3>                Tu sao cứ mãi đợi chờ<BR>   Trăm năm kỷ-niệm ( 2026), dật dờ kiếp sanh.<BR>                Tuổi già chống gậy đã đành <BR>    Chờ ngày thống-nhất , làm anh , làm Thầy !<BR>                 Mỗi ngày cơ Đạo vần xoay<BR>    Tam nguyên , Tứ-quý đủ đầy trong ta.<BR>                 Thượng-nguyên Huệ- Đức sáng lòa<BR>    Trung-nguyên xá tội Di-Đà độ siêu <BR>                 Hạ-nguyên giải ách tiêu diêu<BR>    Gom trong bản-thể Linh-Tiêu chầu Thầy !<BR>                 Hạc reo , phụng gáy trời Tây ,<BR>     Diêu-Trì Kim Mẫu sum vầy mẹ con<BR>                 Đạo đâu có mất có còn <BR>     Hợp tan , thống nhất lo toan làm gi?<BR>                 Đường ta , ta cứ ta đi......<BR>     Hữu hình hữu hoại có gì mà mơ !<BR>                 Buồn lòng chắp một bài thơ<BR>   Bóng câu cửa sổ đợi chờ làm chi........<BR> <BR>                                                 Minh-Hòa<BR> </FONT></P>
 

DangVo

New member
nhattrung nói:
Đạt Tường nói:
<P><FONT size=3>Tòa Thánh Tây Ninh là Tổ Đình của toàn nhà Đạo mọi tín hữu và các Hội Thánh Cao Đài đều công nhận v.v.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Hội Thánh duy nhứt là Hội Thánh DDTKPD là nơi nhơn sanh toàn đạo sẽ bầu ra Anh Cả mà các ứng cử viên Chưởng Pháp và Đầu Sư sẽ đến từ các Hội Thánh. Tất cả đều bình đẳng trước vạn linh !</FONT></P>
<P>
 </P>
<P><FONT size=3>Đạo đệ thực lòng muốn thấy được ngày này. Tại Tòa thánh Tây Ninh. Chắc không lâu đâu, phải khg quý Huynh tỷ?</FONT></P>
<P>
 </P>
<P>ngày bầu cử này sẽ có nhưng không biết sẽ thực hiện ở đâu, có thể là ở Hội Thánh Tây Ninh, Hội Thánh Bến Tre, Hội Thánh Truyền Giáo hay Hội Thánh Tiên Thiên, v.v... hông biết trước được, nhưng biết hiện tại Đức Lý Giáo Tông vẫn đang điều kiển cơ Đạo và Đức Đông Phương Chưỡng Quản là Hộ Pháp  về mặt vô vi ( phải hông anh Đạt Tường ). </P>
 

thienngo

New member
<P><BR><BR>           Thiện-Ngộ  chỉnh  lại bài thơ của Minh-Hòa nhé !<BR>                         <BR>                           <FONT color=#660000 size=3><strong>PHÁP QUYỀN <BR></strong><BR>                  Tu sao cứ mãi đợi chờ<BR>          Trăm năm dự đoán , thẩn thờ kiếp sanh<BR>                  Tuổi già chống gậy đã đành<BR>          Chờ ngày thống nhất , làm anh làm Thầy <BR>                  Mỗi ngày cơ Đạo vần xoay<BR>           Tam ngươn sẳn có đủ đầy trong thân<BR>                  Ngôi một <strong>Giáo-Tông: ngươn thần<BR></strong>            <strong> Chưởng-Pháp : ngươn-khí</strong> hiến dâng hằng ngày<BR>                  <strong>Đầu-sư: ngươn-tinh</strong> đủ đầy<BR>             Tam ngươn hiệp nhất có Thầy hiện ra<BR>                    Thống nhất Giáo-hội kỳ ba<BR>              Là cơ Di-Lặc bày ra độ đời<BR>                     Thượng ngươn Thánh-Đức sáng ngời<BR>              Trung -ngươn xá tội một thời độ siêu<BR>                      Hạ-ngươn giải ách tiêu-diêu<BR>              Gom trong bản-thể Linh-Tiêu chầu Thầy<BR>                      Hạc reo , Phụng gáy trời Tây<BR>               Diêu-Trì kim mẫu sum vầy mẹ con<BR>                      Đạo đâu có mất có còn<BR>               Lúc khai hồi bế lo toan làm gì !<BR>                      Đường Tiên , ta cứ ta đi<BR>               Hữu-hình hữu hoại có gì mà mong..!<BR><BR>                                                 Thiện-Ngộ<BR>             </FONT></P> <edited><editID>thienngo</editID><editDate>39328.864537037</editDate></edited>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Lâu nay khi nói: </FONT></P>
<P><FONT size=3>- Đức Lý Giáo Tông cầm quyền pháp vô vi bên CTD thì ai cũng đều chấp nhận (vì có tài liệu từ 1926 ghi trong TNHT)</FONT></P>
<P><FONT size=3>- Nhưng thông tin về Đức Đông Phương được Thầy ban trao quyền pháp bên HTD. Xin Quý bạn ở mỗi Hội Thánh hãy cung cấp những thông tin để chúng ta có thể mở rộng tầm nhìn.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Thí dụ:</FONT></P><FONT size=3><FONT face="Times New Roman" size=1>
<P align=justify><FONT face=Wingdings>v</FONT> </FONT><I><FONT face="Times New Roman" size=4>".... Vì Đạo Pháp đã phân chia Tam Đài. Bát Quái là nơi Đức Chí Tôn ngự trị, Cửu Trùng Đài là quyền chưởng quản Giáo Tông, Hiệp Thiên Đài là nơi Tôn Sư ngự trị."</P></I></FONT><FONT face="Times New Roman" size=3>
<P align=right>(ĐẠO LÝ 101 tr59; ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN)</P></FONT><FONT face="Times New Roman" size=4>
<P align=justify></P></FONT><FONT face="Times New Roman" size=1>
<P align=justify><FONT face=Wingdings>v</FONT> </FONT><I><FONT face="Times New Roman" size=4>" Đức Chí Tôn khai nền Đại Đạo, đó là dùng thực quyền, phân quyền thực tập. Nên minh định... </FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman" size=4>      - Về phần hồn, Đức Chí Tôn đã ngự trị.</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman" size=4>      - Về phần xác, chưởng quản Bần Đạo cầm quyền.</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman" size=4>      - Phần thể phách, Đông Phương quản trị.</I>"</P></FONT><FONT face="Times New Roman" size=3>
<P align=right>(ĐL65 tr102; CAO MINH QUANG 15.3 T.HỢI 1971; LÝ GIÁO TÔNG)</P></FONT></FONT>
 

tranthiminhthu

New member
<P>                                         LỜI THỈNH GIAÓ. </P>
<P>                         ( PCT chú giải = PCT chánh văn???) </P>
<P> Nhân nói về PCT.... Minh Thu nhờ quí hiền cho nhận xét về PCT như sau :</P>
<P> Minh Thu được người thân cho mượn quyển : KỶ YẾU KỶ NIỆM 80 NĂM KHAI ĐẠO CAO ĐÀI. </P>
<P> Tập kỷ yếu nầy do HỘI THÁNH CAO  ĐÀI BAN CHỈNH ĐẠO ấn hành.</P>
<P> Trang BIỂU TƯỢNG KINH LUẬT VÀ PHƯƠNG TU CỦA HỘI THÁNH CAO  ĐÀI BAN CHỈNHĐẠO (1).</P>
<P> Ngay hàng đầu có 03 anh.. . ảnh góc phải trên cao hết có nội dung :</P>
<P> PHÁP CHÁNH TRUYỀN CHÚ GIẢI.</P>
<P>Hộ Pháp  Chưởng Quản HIỆP THIÊN ĐÀI.</P>
<P>HỘI THÁNH GIỬ BẢN QUYỀN.</P>
<P> Tại trang 38 : TUYÊN CÁO .....CỘT THỨ NHẤT." BÊN TRÁI " dòng  thứ 49 " có viết : thừa hành Tân Pháp lãnh đạo đi đúng theo..... Pháp Chánh Truyền chánh văn.....</P>
<P> Vậy theo câu văn và hình chụp kết hợp lại mà hiểu thì chữ : Pháp Chánh Truyền chánh văn..đồng nghĩa với PHÁP CHÁNH TRUYỀN CHÚ GIẢI .</P>
<P>  Hai danh gọi nhưng chỉ có một thực thể? </P>
<P> có phải không thưa quí huynh Tỷ tham gia diễn đàn? </P>
<P> hay là minh thu hiểu sai?</P>
<P> Kính nhờ quí bạn cho nhận xét giúp nhé.</P>
<P>                          Kính.</P>
 

Xí muội

New member
<P> Thưa tỷ tranthiminhthu,</P>
<P>Không biết tại sao hôm nay XM thấy tỷ rất dễ thương.... <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley2.gif" border="0">. XM phải học hỏi từ tỷ rùi !</P>
<P>Đạo muội hiểu ý từ tập kỷ yếu mà tỷ đề cập như thế này :</P>
<P>HT Ban Chỉnh Đạo ghi rõ và tỏ ý tôn trọng toàn bộ nội dung mà họ đã trích lục từ Hội Thánh Tây Ninh (phần PCT chánh văn trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển) và đưa ảnh PCT Chú Giải để lưu ý tín hữu Ban Chỉnh rằng có 2 bản PCT. <strong>Nhưng vẫn cẩn thận nói rõ là họ sẽ đi sát với PCT chánh văn chứ không phải PCT chú giải</strong>.</P>
<P>Vì sao?</P>
<P><strong>Theo suy nghĩ của riêng đạo muội</strong>, phần Chú Giải có thể có những điểm không còn phù hợp với từng địa phương, tại từng thời điểm khác nhau nữa (đạo còn biến dịch mà), nên mỗi nơi sẽ tham khảo PCT Chú Giải và <strong>uyển chuyển trong hành sự để đảm bảo tuân theo PCT chánh văn.</strong></P>
<P>Nói tóm lại, ý kiến của đạo muội trên câu hỏi của tỷ tranthiminhthu là :</P>
<P><EM>Pháp Chánh Truyền chánh văn.. đồng nghĩa với PHÁP CHÁNH TRUYỀN CHÚ GIẢI. Hai danh gọi nhưng chỉ có một thực thể?</EM> </P>
<P>- <FONT color=#0000ff>Không ạ, 2 danh từ cho 2 thực thể khác nhau.</FONT></P>
<P>Thân ái </P>   <edited><editID>Đạt Tường</editID><editDate>39329.2540625</editDate></edited>
 

phamvannop

New member
<P> Hiền Xí Muội viết : </P>
<P>HT Ban Chỉnh Đạo vẫn ghi rõ và tỏ ý tôn trọng toàn bộ nội dung mà họ đã trích lục từ Hội Thánh Tây Ninh (bao gồm PCT chánh văn và PCT Chú Giải), nhưng vẫn cẩn thận nói rõ là họ sẽ đi sát với PCT chánh văn chứ không phải PCT chú giải.</P>
<P><EM>....  Pháp Chánh Truyền chánh văn..đồng nghĩa với PHÁP CHÁNH TRUYỀN CHÚ GIẢI. Hai danh gọi nhưng chỉ có một thực thể?</EM>  - <FONT color=#0000ff>Không ạ, 2 danh từ cho 2 thực thể khác nhau.</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>                              %     %        %   </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>  Tạo ra nhiều danh từ khác nhau để chỉ MỘT THỰC THỂ .... lơi hay là hại thì không dám bàn...ở đây... </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff> bởi " gia pháp" mổi nhà một khác. </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff> và đây là diễn đàn... cũng không thể tự ý trình bày...</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff> Ch<FONT color=#000000>ỉ xin nêu ra văn bút để cùng nhau suy nghĩ : </FONT></FONT><FONT color=#0000ff> về chữ TÂN PHÁP thế nầy... </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>1- Châu Tri chỉnh đạo. Thánh Thất An Hội Bến Tre phát hành. năm 1936. trang 61  mấy dòng cuối :</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>  DĐTKPĐ có <U><FONT color=#ff0000><strong>Tân Pháp và chơn truyền </strong></FONT></U>riêng.... </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff> <FONT color=#ff0000><U><strong>Tân pháp</strong></U></FONT> thuộc về nội dung về cơ huyền bí để đem đến siêu phàm nhập thánh , sẽ truyền lại cho những người có đủ hạnh đức và đã được dày công quả nơi nhà tu thượng thừa....</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff> Chơn truyền là luật pháp của đạo.... </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>2- Lời Vàng Sen Trắng của Thánh Thất Bàu Sen số Xuân Đinh Hợi 2007 trang 21:</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff> <FONT color=#ff0000><U>Tân Pháp </U></FONT>: Pháp Chánh Truyền Chú giải.</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff> kết luận :  </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff> Đã nói gia pháp mổi nhà mổi khác thì hẳn nhiên không có ý so sánh chê bai...</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff> mà chỉ than rằng : hậu học  phải bối rối... vì chữ TÂN PHÁP.</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff> </FONT></P>
 

DangVo

New member
Xí muội nói:
<P>HT Ban Chỉnh Đạo ghi rõ và tỏ ý tôn trọng toàn bộ nội dung mà họ đã trích lục từ Hội Thánh Tây Ninh (phần PCT chánh văn trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển) và đưa ảnh PCT Chú Giải để lưu ý tín hữu Ban Chỉnh rằng có 2 bản PCT. <strong>Nhưng vẫn cẩn thận nói rõ là <FONT color=#ff0000>họ sẽ đi sát với PCT chánh văn </FONT>chứ không phải PCT chú giải</strong>.</P>
<P>Vì sao?</P>
<P><strong>Theo suy nghĩ của riêng đạo muội</strong>, phần Chú Giải có thể có những điểm không còn phù hợp với từng địa phương, tại từng thời điểm khác nhau nữa (đạo còn biến dịch mà), nên mỗi nơi sẽ tham khảo PCT Chú Giải và <strong>uyển chuyển trong hành sự để đảm bảo tuân theo PCT chánh văn.</strong></P>
<P>   
  </P>
<P>cho xin hỏi muốn coi bản <FONT color=#ff0000><strong>PCT chánh văn</strong></FONT> thì có thể coi ở đâu trên Internet <strong>?</strong> </P>
<P>Cám ơn nhiều.</P>
 

phamvannop

New member
<P> Xin đựơc nói rõ đây không phải căn cứ vào "gia pháp " của TTTN mà chỉ là nhận xét của một người đọc văn bút trong xã hội căn cứ vào Quyển  <U><strong><FONT color=#ff0000>Châu Tri Chỉnh Đạo - Thánh Thất An Hội ấn hành năm 1936</FONT></strong></U>  là  văn bút của Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo để nhận đinh. </P>
<P> I- - Ngày 13-6- Giáp Tuất "1934" Trang 3.dòng 14.</P>
<P> Châu tri chỉnh đạo số 4 :.... <FONT color=#ff0000>phải nguyện giử trọn Tân luật và Pháp Chánh Truyền ( đình chú giải )   </FONT></P>
<P><FONT color=#333333> II - Ngày 08-01- Bính Tý " 1936". Trang 73. dòng 04.</FONT></P>
<P><FONT color=#333333> Vi B<FONT color=#000000>ằng Hội Thánh : </FONT></FONT> </P>
<P>2- Pháp Chánh Truyền sẽ xem xét chú giải lại.</P>
<P> 3- Tân Luật sẽ thêm chú giải.</P>
<P> III- Biểu tượng Kinh Luật và phương tu của Hội Thánh Cao đài Ban Chỉnh Đạo (1). " 2004"</P>
<P> Như Minh Thu trích dẫn.</P>
<P> IV- Tuyên cáo Trang 38 : như Minh Thu Trích dẫn. "2004"</P>
<P> Ta nghĩ gì?</P>
<P>  a- Nếu hiểu PCT chánh văn như Xí Muội đã nghĩ " và có thể đúng " thì các vị đã quay về vạch xuất phát... nghĩa là tất cả những cái sau đó của chính quí vị ấy đều chưa được xác định.</P>
<P> b- Xét về vị trí đẳng cấp : ( LƯU Ý ĐÂY LÀ ĐỀ CẬP ĐẾN VỊ TRÍ TRONG HỆ THỐNG CỦA TỔ CHỨC... chớ không phải đề cập đến giá trị PCT )</P>
<P> - Vị trí  PCT chú giải  : biểu tượng.Kinh Luật và phương tu của Hội Thánh </P>
<P> - PCT chánh văn : Tuyên cáo.của Hội Thánh </P>
<P>  Trong trường hợp của quí Hội Thánh BCĐ văn bút nào sẽ làm căn cứ gốc để buộc  văn bút còn lại CỦA CÙNG MỘT HỘI THÁNH phải tùng theo chứ không thể hai văn bút cùng có giá trị như nhau khi xãy ra tranh chấp...làm sao để có sự tâm phục khẩu phục.... ??? </P>
<P>   ( Trong xã hội ta thường thấy một sự tranh chấp quyết liệt của cùng một tổ chức sẽ không có hồi kết  gieo mầm từ văn bút mà ra vậy...)</P>
<P>Đó là điều để thấy trường đạo cũng không dễ tính chút nào... khi đạo có luật pháp...</P>
<P> Hiểu là 02 hay 01??? đều có gì đó không yên tâm../../../. </P>
<P>                                       Phần suy nghĩ riêng </P>
<P> Nói minh bạch hơn theo PCT chính văn thì :</P>
<P> + Hiệp Thiên Đài không có các phẩm cấp nào khác ngoài 03 vị coi 03 chi và 12 vị thời quân.</P>
<P> + không có hệ thống chức sắc của Đức Lý.</P>
<P>+ Không có Phước Thiện.</P>
<P> + không có rất nhiều thứ nữa </P>
<P> khi ấy thiển nghĩ : ĐẠO SẼ LÀ NHỮNG CHỮ KHÔNG KÉO DÀI VÔ TẬN...</P>
<P> và văn bút nói về đạo hay là tổ chức như thế nào cũng đúng " không có đạo luật " nên không có ai phạm luật....  </P>
<P> Cón như chỉ nói lý thì... VÔ TẬN ...</P>
<P> Cho nên mới thấy câu Minh Thệ....<FONT color=#ff0000><U><strong> gìn luật lệ cao đài.... </strong></U></FONT> </P>
<P> quyết định thăng hay đoạ </P>
<P>   [[[ Ngày nay bước vào Văn Phòng Hiệp Thiên Đài tại Nội ô TTTN  chú ý một chút ta sẽ thấy câu nói của Đức Hộ Pháp CÓ NỘI DUNG : </P>
<P> MUỐN PHÁ ĐẠO THÌ KHÔNG GÌ HƠN  LÀ PHÁ LUẬT PHÁP ĐẠO. </P>
<P>  CHÍ TÔN ĐàCHỈ CHO  KIM QUANG SỨ  NHƯNG CỨ THỬ XEM CÓ PHÁ NỔI CHÁNH GIÁO CỦA CHÍ TÔN HAY KHÔNG... ]]] </P>
<P> ( Không bình luận chi hết câu nầy.... ) </P>
<P> Kính </P>
<P> </P>
<P> </P>
 

Đạt Tường

New member
<P>Nghĩ rằng</P>
<P>Các Hội Thánh lớn khi dùng PCT chánh văn thì sau đó đều có kèm theo LUẬT của Hội Thánh</P>
<P>Thí dụ:</P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_03.2007//2007-09-05_005403_DSC05940.JPG" border="0"></P>
 

phamvannop

New member
<P> Huynh Đạt Tường giúp dùm chuyện nầy vậy?</P>
<P> Muốn đọc Nội Dung Đạo Luật nầy thì trên trang web nầy có hay không?</P>
<P> Nếu không thì có ở trang web nào khác? </P>
<P> Rất muốn đọc.</P>
<P> Cám ơn trước </P>
 

truongtam

Administrator
<P> Xin chia sẻ với huynh tài liệu về Đạo Luật</P>
<P><A href="http://download205.mediafire.com/jmqyx02dfbzg/dwy2lhrkokt/Dao+luat.exe" target="_blank">Click vào đây để tải về</A></P>
 

nhattrung

New member
<P> <FONT face="Courier New, Courier, mono" size=3>Nữ phái cũng được Ơn trên dạy ban cho Quyền pháp - Xin được giới thiệu.</FONT></P>
<P><FONT size=3>_________________________________________</FONT></P>
<P =MsoText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 14-8-ĐĐ.33 (Mậu Tuất) <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =MsoText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>(26-9-1958) <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN><FONT size=3><SPAN style="mso-tab-count: 1">               </SPAN>THI<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>BẢO nhau giữ lấy mối thân hòa,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>THỌ nhiệm Pháp Quyền phải thiết tha;<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>THÁNH mẫu từng phen khuyên dạy bạn,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>NƯƠNG thuyền Bát Nhã thoát mê hà.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Bản Nương chào chư Thiên ân chào chư Chức sắc và chư Đạo muội.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Giờ nầy nơi Tây Cung, Từ Mẫu tiếp được lời cầu của quí Hiền muội liền cho Bản Nương truyền lịnh. Ngày Trung Thu đến đây là ngày tươi đẹp hân hoan mà toàn thể nhơn loại đều thọ lấy Hồng từ nhuận lòng thanh tịnh. Ngày mà chư quí muội đón mừng Quyền Pháp, đón lấy tình yêu thương nồng hậu của bà Mẹ hiền từ hằng yêu mến tận độ chúng sanh, chúng ta gấp rút dọn mình đem lòng thanh sạch làm của lễ chúc mừng cầu lấy từ bi tha thứ đoàn con vì nghiệp duyên từ lâu phạm tội bất hiếu bất tuân đối với quyền uy cao cả với lòng nhân từ cứu độ, Đức Từ Tôn không nề khó nhọc dìu dắt đoàn con đến ngày giác ngộ. Ngày quí chị em được sáng suốt rồi chị em càng áy náy sợ sệt vô cùng trước Quyền Pháp Thiên điều, ăn năn đau đớn từng giờ, nhớ lại những ngày nầy làm phiền nhọc đến Thiêng Liêng cao cả. Bây giờ các đấng trên xanh kia hằng lấy lòng từ bi chiều theo ý muốn chị em, lần hồi khải thị trên đường Thánh đức.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Chị em muốn gì, ưng gì, THẦY MẸ cũng chiều theo, miễn chị em biết tu là lòng từ bi sung sướng. Việc đời mỗi lúc mỗi đổi thay, bước Đạo mỗi thời mỗi tinh minh giác ngộ, ta phải khắc phục tất cả các tội lỗi để đẹp lòng THẦY, để tròn thiên chức và bổn phận, đừng khư khư ôm chặt thói quấy nơi mình, thấy THẦY MẸ thương yêu mà có bề nũng nịu.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Khi đã giác ngộ Quyền Pháp chị em càng e dè kiên sợ, một ý niệm một cử động theo ý mình cũng không hề dám dễ dưng, mà ngày ấy thì THẦY MẸ càng la rầy, không phải như lúc còn mê vọng .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Hôm nay chị em ta đã bước lên giai đoạn Quyền Pháp chỉnh tu, nhất thiết phải tôn trọng ơn dày, không theo ý mình hay ý bạn, mà phải vâng nghe lời dạy của các bậc Hướng đạo, Thiên ân, các Đấng quyền năng sai khiến.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Vậy từ nay đã để chơn trên đường giải thoát tìm về sự sống tự do, chị em ta phải nhận chân giá trị con người sớm diệt lòng ham muốn thế gian. Sở dĩ chịu lấy thống khổ mãi trong kiếp luân hồi, thế giới đao binh cuộc đời đói rét, xã hội bất bình loài người thù ghét rẽ chia, con người sống không yên ổn phập phồng lo sợ từng giờ từng phút cho tai họa của hoàn cảnh thời gian đưa lại, Trời Đất nổi cơn phong võ lôi đình, thân phận ma đau lù đến, đó toàn là tai họa của đời do các cảnh tượng và trạng huống sinh tồn, trái mặt đôi đường của thế sự.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Trạng huống hay cảnh tượng của đời có ra là ở lòng người ham muốn, ham muốn mà đời mới phân ra đen trắng nhục vinh. Bởi ham muốn mà tạo cho cảnh đời nay chìm mai nổi, kẻ khóc người cười, ham muốn mà nhơn tình mới gây nên đậm lợt ghét thương, thời gian di dịch, lòng người cũng thiên sai vạn biệt, nhổ râu cha nọ, cắm cằm mẹ kia!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Ôi! Lỗi bởi ham muốn mà xáo trộn cả một cuộc trật tự thiên nhiên, cả một hệ thống an toàn cho nhơn loại. Ham muốn gây nhiều tai hại cho thời gian, không gian đời trước, đời nay mãi cho đến đời sau, tam thế nhơn quả níu kéo con người muốn thôi không được, muốn dứt không rồi, cứ lẩn quẩn lanh quanh trong trường ảo hóa.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Chị em cũng từng trong cảnh khổ đó rồi, cảnh khổ đó bởi mình vun đắp nó thêm kiên cố, đào xén nó thêm sâu thẳm, hiểm nghèo. Lòng ham muốn đã gieo trồng khắp đất, rễ đã sâu cây đã lớn, muốn nhổ cũng không lên, mượn người nhổ không được, mượn nhiều người nhổ cũng không được, vì rễ thâm gốc lớn, nó được vun đắp lâu ngày, bây giờ đã choán đất lấp đường làm một vật chướng ngại. Muốn phá đi phải dùng đến rìu búa, nhờ rìu búa mới hạ được, cuốc xuổng mới đào được.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Vậy phải công phu bằng Quyền Pháp, ân đức bằng điễn quang, sức mạnh ở lòng giác ngộ. Lòng đã tạo nên không đẹp lòng THẦY thì lòng bây giờ cũng phải ăn năn dọn bao tội lỗi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Chị em hãy dừng bước nơi đây, quay đầu trở lại, đừng còn mơ mộng chuyện đời, chấm dứt lòng dạ ham muốn thì vạn sự thành công. Làm được việc lớn lao giải thoát, tìm đến tự do là chỉ chấm dứt lòng ham muốn, chấm dứt được là hòa bình tự do, không chấm dứt được chẳng khác nào biển trần còn sóng gió.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3></FONT></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Courier New, Courier, mono" size=3><EM>(Thánh truyền Trung Hưng, Tập 3, HTTG Cao Đài)</EM></FONT></SPAN></P>
 

dong tam

New member
Thánh giáo ghi:

"Quyền pháp là Thầy là Đạo."

Mà Đạo thì lại "Đạo khả Đạo phi thường Đạo" (Lão Tử - Đạo đức kinh )

Vậy thì không thể nào chỉ trong một bài viết, thậm chí một quyển sách mà có thể nói hết được những vấn đề của Quyền pháp!

Đây là một trọng điểm của giáo lý Cao Đài nhưng sự hiểu biết của chúng ta về "yếu điểm" này còn khá hạn hẹp!
 

Hao Quang

New member
có một đoạn Đức Lý Giáo Tông có nhắt đến Quyền Pháp mà HQ đăng trong forum " Lời dạy của Đức Lý Bạch kim Tinh" trong bài " giải thích chữ Quyền"
...........
"Như vậy, người cầm nắm quyền hành khi đứng trước một sự tranh chấp hay một vụ án, không thể nhận định qua loa, thiếu thấu triệt, nghiêng lệch mà cần phải vô tư để phán xét, trước khi quyết định hình phạt bằng gông cùm.Chữ Quyền là Qủa Cân ám chỉ sự công bình.

Người đời hay người đạo khi làm một quan xét xử hay một vị chức sắc nắm quyền hành thì phải giữa dạ vô tư, công bình và luôn dụng trí sáng suốt để thưởng phạt mới đúng thiên ý.

Cái quyền pháp Thiêng Liêng được Thượng Đế ban phát cho muôn loài vạn vật, từ Kim Thạch, Thảo Mộc, Thú Cầm, Nhơn Loại, Thần, Thánh, Tiên, Phật đều ẩn tàng cái quyền pháp Đạo vô cùng Thiêng Liêng cao quý. Tùy theo đẳng cấp mà cái quyền pháp này hiện diện nhiều hay ít. Kìa nhìn xem dãy núi cao sừng sững đã che chở và nuôi dưỡng biết bao nhiêu loài. Đó không phài là quyền pháp của loài kim thạch ban phát ra đó hay sao?


Hãy xem những cây rừng thường xuyên phun nhả dưỡng khí để làm mát mẻ thanh sạch không gian cho muôn loài hưởng nhờ. Điều này há không phải là quyền pháp của loài thảo mộc ban phát ra hay sao?


Tiến qua loài người thì cái quyền pháp này còn siêu việt đến mức độ nào đó chư hiền?

Quyền pháp ở con người là chi? Đó là cái trí óc thông minh vậy. nhưng ác nghiệt thay con người lại đem cái quyền pháp Thiêng Liêng này để sử dụng cho bản ngã vị kỷ của mình. Châu atlantid sụp đổ vào thời viễn đại xa xưa; cuộc thế chiến lần nhứt và nhì nơi thế kỷ XX cận đại và cuộc Thánh chiến giữa Thiên Chúa giáo và Hồi Gíao trong suốt bao thế kỷ qua, tất cả đều do con người lạm dụng cái quyền pháp thiêng liêng siêu việt này.
…….Bần Đạo không thể không dạy cặn kẽ......". ( HTDM đọc tham khảo)
 

Hao Quang

New member
hôm nay rãnh rỗi gõ lại mấy đoạn Đức Lý Giáo Tông dạy về Quyền Pháp:
" cái Quyền Pháp hiện nay mà chư hiền đắc thủ gồm hai phần: Quyền Pháp nội tại và Quyền Pháp Ngoại tại. Quyền Pháp nội tại là do công phu thiền định đem lại, đó chính là lực lượng điễn quang, là trí tuệ mà chư hiền đang cố gắng phát triễn đến mức rốt ráo.
Quyền Pháp ngoại tại là chức vụ mà Bần Đạo ban cho chư hiền. Nhờ đó mà chư hiền mới điều phục được nhơn tâm và lập công quả. Người khôn ngoan thì phải chăm lo phát triễn cái Quyền Pháp nội tại. Vì có trí tuệ là có tất cả. Danh và Quyền đều thuộc về trí tuệ! Chư hiền có hiễu lời Lão chăng???"

và một đoạn Thánh Giáo khác Đức Lý dạy về Quyền Pháp:

" ......cái Trí là đầu mối của muôn ngàn thứ giặt. Nếu kiềm chế được nó thì sẽ tịnh được an. Có tịnh an, mới tiếp được cái Quyền Pháp Thiêng Liêng của tạo hóa ban cho. Tiếp được cái Quyền Pháp này thì " nhứt dương sơ sanh" mới được trọn vẹn mà đắc thành Phật Tử vậy.
Cái Quyền Pháp ấy, chư hiền có biết là chi chăng?? nó chính là Điễn, là nguồn lực Tạo Hóa, là Đại trí huệ, là Đạo đó vậy. Chỉ có thiền định mới là phương cách toàn mỹ để hóa giải mọi tình cảm ô trược của thể Vía, mọi tư tưởng xôn xao của thể Trí"

và đoạn này Đức Lý lấy cốt truyện Tây Du Ký để nói về Quyền Pháp! HQ gõ luôn hi vọng HTDM biết được cái gì đó!

" sau khi thoát khỏi lò Bát Quái, Tề Thiên càng hung hăng hơn nữa và bắt đầu đại náo đến cung của Ngọc Hoàng đang ngự, khiến cho Thượng Đế phải lo lắng và sợ sệt, nên viết chiếu sai chư Thần sang Tây Phương triệu hồi Phật Tổ Thích Ca sang Ling Tiêu Điện cứu nguy khẩn cấp. Phật Tổ đến và dùng Phật Thủ ( tay Phật) bắt Tề Thiên và hóa Ngũ Hành Sơn đè nhốt yêu hầu 500 năm
..................
Ngọc Hoàng Thượng Đế biểu tượng cho Thiên Tâm ( hay chơn tâm) còn Phật Tổ Thích Ca là tiêu biểu cho Quyền Pháp tối cao. Thiên Tâm và Quyền Pháp chỉ là một. Thiên Tâm tức là Quyền Pháp, Quyền Pháp tức là Thiên Tâm. Thiên Tâm là thể, Quyền Pháp là dụng. Thể và Dụng chỉ là một cũng như hình với bóng vậy. Cho nên không thể cắt ra làm hai được
Thánh nhơn xưa mượn cái ý rằng: Ngọc Hoàng Thượng Đế ở Linh Tiêu Điện, còn Phật Thích Ca ở Lôi Âm Tự để nói lên cái Thiên Tâm và Quyền Pháp nơi con người ( chúng sanh) đã bị chia lìa hai nơi. Thế nên Thiên Tâm mất đi cái Quyền Pháp tối trọng của nó ( cho nên mới có hiện tượng Thượng Đế lo lắng và sợ sệt)
nơi con người, một khi cái Trí quá ư loạn động, thao túng trọn cả bộ đầu thì sẽ gây vô số nghiệp chướng, để giải quyết vấn đề khó khăn này, người tu hành cần phải làm sao cho cái Tâm và Quyền Pháp được hợp nhứt để trở thành cái Thiên Tâm ( chơn tâm) mầu nhiệm ( Phật Tổ Ngự giá sang Linh Tiêu Điện gặp Ngọc Hoàng). Đến khi Phật Tổ gặp Ngọc Hoàng thì xem như sự thể kết thúc. Vì Phật Tổ tiêu biểu cho Quyền Pháp tối cao. Cái Thiên Tâm đủ đầy Quyền Pháp sẽ đối trị cái Trí loại động một cách dễ dàng như Phật Tổ dùng tay mình mà nắm bắt Tề Thiên một cách gọn gàng và nhẹ nhàng vậy. Cái Phật Thủ ấy cũng là Thiên Tâm đó, vì không có gì có thể lọt ra khỏi bàn tay đó............"


"Mộng thần du chỉ là ảo vọng
Kiếp con người ai sống trăm năm
Gà reo chợt tỉnh giấc hoàn
Xoay qua nhìn lại giàu sang trở bần"

( Thánh Giáo Đức Lý)​
 

Facebook Comment

Top